Ditt abonnemang börjar gälla omgående efter att betalningen är slutförd.1 Underhåll av lokaler

Öregrundsgymmet kommer kontinuerligt att sköta underhåll på utrustning och lokal så att kunden kan utnyttja dessa på bästa sätt.

 

2 Kundens åtagande

Jag som kund ansvarar själv för att jag har tillräckliga kunskaper för att träna riskfritt utan att utsätta mig själv, andra kunder och utrustning för någon form av skada eller olycka.

 

3 Öregrundsgymmets åtagande

Öregrundsgymmets åtagande är att hålla utrustningen i sådant skick att träning kan genomföras utan risk för skador.

 

4 Ordningsregler

Kunden är skyldig att följa de ordningsregler och trivselregler som gäller för träningslokalen.

 

5 Minimiålder

Personer under 15år får inte träna i lokalen. Undantag kan göras om syftet är sådant att styrketräningen ges för att rehabilitera en skada eller för att främja personens fysiska hälsa. Undantag ges vid uppvisande av läkarintyg. Eller i målsmans sällskap.

 

6 Priser

Öregrundsgymmet förbehåller sig rätten att justera priser och avgifter inför ny avtalsperiod. Besked om avtalsförändringar ska meddelas senast 30 dagar före den nya avtalsperioden infaller.

 

 

7 Uppsägning av avtal

En uppsägning av avtalet kan endast ske efter avtalstidens slut. 

 

 

8 Uteslutning

Öregrundsgymmet har rätt att stänga av en kund om det har skett ett avtalsbrott från kundens sida. Ett avtalsbrott kan var; att man lånat ut sitt medlemskap, utebliven betalning eller att man inte följer de ordnings-/träningsregler. Om kunden blir avstängd så är man fortfarande skyldig till att fullfölja sitt betalningstagande tills avtalets slut.

 

9 Skadefall/Stöld

Jag som kund ansvarar själv för att jag har tillräcklig med kunskap för att jag skall kunna träna riskfritt utan att utsätta mig själv, andra kunder och utrustning för någon form av skada eller olycka. Öregrundgymmet ansvarar inte för personlig utrustning eller värdeföremål.

All form av stöld kommer att polisanmälas.

 

10 Dopning

Om jag bryter mot lagen (1991:1 969) om förbud mot vissa dopningsmedel har jag förverkat min rätt till att utnyttja gymmet.

11 Personuppgiftslagen

Öregrundsgymmet lagrar automatiskt databehandling samtliga ifyllda uppgifter till en databas. Dessa uppgifter behandlas av Öregrundsgymmet enligt personuppgiftslagen.